poniedziałek 24/01/2022

Prace projektowe-Styczeń 2022-tydzień 3

1.Kontynuowano inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby Raportu Ponownej OOŚ – pracowano na materiale archiwalnym.

2.Kontynuowano pracę projektowe nad wykonaniem Projektu Budowalnego.