poniedziałek 31/01/2022

Prace projektowe-Styczeń 2022-tydzień 4

1.Kontynuowano prace projektowe nad wykonaniem Projektu Budowalnego.

2.Kontynuowano inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby Raportu Ponownej OOŚ, pracowano na materiale archiwalnym.