piątek 20/01/2023

PRACE PROJEKTOWE – STYCZEŃ 2023 – TYDZIEŃ 02

  • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekty Techniczne Tom III Obiekty inżynierskie – rew. 1.0;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekt Techniczny Tom VI Melioracje – rew. 1.0, Projekt Wykonawczy Tom V Melioracje – rew. 1.0;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekt Techniczny Tom Xa Szata Roślinna – rew 2.0 oraz Projekt Wykonawczy Tom IX/2 Szata Roślinna – rew. 2.0.