poniedziałek 23/01/2023

PRACE PROJEKTOWE – STYCZEŃ 2023 – TYDZIEŃ 03

  • Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekty Techniczne, Branża Wielobranżowa, Tom: IVa/2 Budowa zbiorników retencyjnych – rew. 1 oraz Projekty Wykonawcze, Branża Wielobranżowa, Tom: III/2, Budowa zbiorników retencyjnych – rew. 1 wraz z pismem Projektanta stanowiącym odpowiedź na uwagi Inżyniera;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekt Techniczny Stałej Organizacji Ruchu – Branża Drogowa, Tom: Projekt Stałej Organizacji Ruchu;
  • Przekazano do Wykonawcy uwagi do Projektu Technicznego, Branża Melioracje, Tom: VI i Projekt Wykonawczy, branża Melioracje, Tom: V – rew. 1;
  • Przekazano do Wykonawcy zatwierdzenie przez Inżyniera Projektu Technicznego, Branża Geotechniczna Tom IXa/1 Projekt Geotechniczny oraz Projekt Wykonawczy – branża Geotechniczna, Tom VII Projekt Wzmocnienia Podłoża;
  • Otrzymano od Wykonawcy odpowiedź na uwagi Inżyniera oraz Projekt Wykonawczy Tom III Obiekty inżynierskie rew. 1.