poniedziałek 06/02/2023

PRACE PROJEKTOWE – STYCZEŃ/LUTY 2023 – TYDZIEŃ 5

  • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Wystąpiono z wnioskiem o zatwierdzenie Laboratorium oraz Programu Zapewnienia Jakości Laboratorium;
  • Przekazano do Inżyniera Projektu Technicznego – Tom: IIa Branża Drogowa, rew. 2 oraz Projektu Wykonawczego – Tom: I Branża Drogowa, rew. 2;
  • Prowadzono prace związane z przygotowaniem zapleczy budowy (10 jednostek sprzętowych);
  • Prowadzono dostawy kruszyw na zaplecza budowy.