poniedziałek 12/09/2022

PRACE PROJEKTOWE – WRZESIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 36

  • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID, otrzymano zawiadomienie o zawieszeniu postępowania;
  • Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny;
  • Wykonywano Projekt Wykonawczy;
  • Oczekiwano na akceptację planu badań uzupełniających, mających stanowić uzupełnienie do Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego;
  • Otrzymano odpowiedź na pismo Inżyniera w sprawie wykonania badań rdzeniowych;
  • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i opinii Zarządcy Drogi;
  • Wnoszono uwagi Zarządcy Drogi do KSZR.