poniedziałek 19/09/2022

PRACE PROJEKTOWE – WRZESIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 37

  • Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie Decyzji ZRID;
  • Wykonywano Projekt Budowlany Techniczny;
  • Wykonywano Projekt Wykonawczy;
  • Oczekiwano na finalne stanowisko Inżyniera w sprawie badań rdzeniowanych;
  • Przekazano odpowiedź w sprawie wykonania dodatkowych badań geotechnicznych;
  • Analizowano uwagi do PSOR wynikające z Audytu BRD i opinii Zarządcy Drogi;
  • Wystąpiono do Zamawiającego o uzgodnienie KSZR.