poniedziałek 11/09/2023

PRACE PROJEKTOWE – Wrzesień 2023 – TYDZIEŃ 36

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.

3.Wykonawca pismem S19BM_JK_JBa_002943 z dn. 06.09.2023r. przekazał Inżynierowi Projekty Techniczne [ Tomy: IV a/1, IV a/2, V a/1, VI, VII a/1, VII a/2, VII a/3, VIII a/1, VIII a/2, IX a/1, X a ] w wersji papierowej i elektronicznej celem opieczętowania jako ,,do realizacji”

4.Wykonawca pismem S19BM_JK_KK_003013 z dn. 08.09.2023r. przekazał Inżynierowi Projekt Stałej Organizacji Ruchu rev.5.0 oraz przedmiary PSOR – rev.5.0.