poniedziałek 18/09/2023

PRACE PROJEKTOWE – Wrzesień 2023 – TYDZIEŃ 37

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.

3.Wykonawca pismem S19BM_JK_DCh_003035 z dn. 11.09.2023 przesłał Inżynierowi celem zatwierdzenia Projekty Wykonawczy Tom III/2 – Budowa zbiorników retencyjnych oraz zbiornika zastępczego dla płazów.

4.Wykonawca pismem S19BM_JK_KAb_003045 z dn. 12.09.2023r. przekazał Inżynierowi kompletne Projekty Wykonawcze i Techniczne Tom II – branża mostowa w wersji papierowej i elektronicznej celem opieczętowania jako „do realizacji”.

5.Wykonawca pismem S19BM_JK_TSu_003058 z dn. 13.09.2023r. poinformował Kierownika Projektu ilości niezbędnych do wydania dzienników budowy.