poniedziałek 02/10/2023

PRACE PROJEKTOWE – Wrzesień 2023 – TYDZIEŃ 39

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.

3.Realizowano prace związane z inwentaryzacją budynków przyległych do Placu Budowy.

4.Wykonawca pismem S19BM_JK_DCh_003236 z dn. 28.09.2023r. przekazał Inżynierowi Projekt Wykonawczy Tom III/2 – Budowa zbiorników retencyjnych oraz zbiornika zastępczego dla płazów celem opieczętowania jako „do realizacji”.