niedziela 27/11/2022

PRACE PROJEKTOWE – GRUDZIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 51

  • Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Otrzymano od Wykonawcy STWiORB D.01.02.01 – usunięcie drzew i krzewów; D.01.02.01a – ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi; D.01.02.04 – Rozbiórka elementów dróg i ulic; D.09.01.01 – Zieleń drogowa;
  • Otrzymano od Wykonawcy odpowiedź na uwagi dotyczące Projektu Technicznego: branża drogowa – Tom IIa i Projektu Wykonawczego: branża drogowa – Tom I;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekty Techniczne oraz Projekty Wykonawcze w zakresie wzmocnień podłoży gruntowych.