wtorek 10/10/2023

Przekazanie Placu Budowy

W dniu 10.10.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Boćkach przy ul. Bielskiej 10 miało miejsce podpisanie Protokołu Przekazania Terenu i Placu Budowy realizującemu zadanie „Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) – Malewice” Firmie STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.