Projekt i Budowa drogi S19 odcinek Boćki (bez węzła) – Malewice

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

06/09/2021 r.

/Wartość umowy na realizację

279 336 614,59 zł

/Wartość całkowita projektu

343 584 035,95 zł

Projekt i Budowa drogi S19 odcinek Boćki (bez węzła) – Malewice

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

06/09/2021 r.

/Wartość umowy na realizację

279 336 614,59 zł

/Wartość całkowita projektu

343 584 035,95 zł

Projekt i Budowa drogi S19 odcinek Boćki (bez węzła) – Malewice

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

06/09/2021 r.

/Wartość umowy na realizację

279 336 614,59 zł

/Wartość całkowita projektu

343 584 035,95 zł

/Nazwa kontraktu

Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) – Malewice

Opis Kontraktu

Budowa drogi ekspresowej nr S19 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) – Malewice jest inwestycją o znaczeniu krajowym – znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do PBDK 2014-2023 (z pespektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015r.

Celem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Boćki – Malewice. Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S19 oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: bielskim i siemiatyckim, na terenie gmin: Boćki i Dziadkowice. Istniejąca droga nr 19 należy do podstawowej sieci dróg w kraju. Jest to fragment międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Łączy ze sobą przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy poprzez Białystok (Choroszcz), Lublin, Rzeszów z przejściem granicznym ze Słowacją w Barwinku. Łączna długość odcinka objętego opracowaniem to 15,91km. Planowana data zakończenia inwestycji wynikająca z umowy to 06.09.2024r.

Planowana Inwestycja w znacznym stopniu zmniejszy negatywne oddziaływanie ruchu istniejącej drogi na otoczenie, poprzez przeniesienie ruchu tranzytowego z istniejącej drogi na obwodnicę, a także usprawnieni połączenia między regionami kraju.

/Zamawiający

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Kielcach


https://www.gov.pl/web/gddkia-kielce

/Wykonawca

STRABAG Sp. z o.o.
http://www.strabag.pl/

/Nadzór

ECM Group Polska S.A.
http://ecmg.pl/