poniedziałek 18/12/2023

ETAP ROBÓT – GRUDZIEŃ 2023 – TYDZIEŃ 50

  1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego km 27+778 – 43+690.
  2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego km 27+778 – 43+690.
  3. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej km 30+200 – 31+600, km 42+600 – 43+400.
  4. Wymiana gruntu km 42+210 – 42+305.
  5. Wzmocnienie podłoża – nasyp przeciążający km 28+650 – 28+945.
  6. Wzmocnienie podłoża – kolumny DR km 29+350 – 29+445.
  7. Wykonanie wykopów km 32+600 – 33+400, 35+700 – 35+720, 34+200 – 35+000, 35+300 – 36+120.
  8. Oczyszczanie terenu po wycince drzew km 31+200 – 32+000, 37+200 – 38+000, 39+500 – 39+800.