poniedziałek 04/12/2023

ETAP ROBÓT – LISTOPAD 2023 – TYDZIEŃ 48

  1. Prowadzenie nadzoru środowiskowego km 27+778 – 43+690
  2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego km 27+778 – 43+690
  3. Przebudowa kolizji wodociągowej W-01 km 33+590
  4. Przebudowa kolizji wodociągowej W-03 km 41+152
  5. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej km 36+050 – 36+110, km 42+200 – 42+280, km 29+600 – 30+00, km 32+700 – 32+950
  6. Wykonanie wykopu km 34+250, km 33+600, km 41+800 – 42+100
  7. Wykonanie nasypu km 42+100, km 34+250
  8. Wycinka drzew i krzewów km 39+900 – 40+800, km 34+200 – 36+900