wtorek 27/02/2024

ETAP ROBÓT – LUTY 2024 – TYDZIEŃ 08

1.Prowadzenie nadzoru środowiskowego – w km 27+778 – km 43+690

2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego – w km 27+778 – km 43+690

3. Utrzymanie dróg wraz z utrzymaniem czasowej organizacji ruchu – w km 27+778 – km 43+690

4.Montaż wygrodzeń herpetologicznych w km 35+210 – km 35+550; w km 35+800 – km 36+050

5.Oczyszczenie terenu po wycince poza terenem lasów państwowych – km 31+700, km 30+600, 39+000

6. Oczyszczenie terenu po wycince na terenie lasów państwowych w km 42+550 – km 43+600; w km 30+600; w km 39+000

7. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w km 30+900 – km 31+600; w km 37+100 – km 37+300; w km 42+400 – km 42+800; DG 108776; DG 584; DJ P12

8. Wykonanie wykopu – w km 31+600 – km 32+100; w km 32+700 – km 32+800; w km 34+900 – km 34+950; w km 40+450 – km 40+550; w km 41+600 – km 41+800

9. Wykonanie nasypu – km 30+150 – km 31+430; km 31+600 – km 32+100; w km 40+450 – km 40+550; w km 40+700 – km 40+850

10. Wymiana gruntu – km 40+450 – km 40+550

11. Wykonanie drogi technologicznej – km 40+700 – km 41+150

12. Ułożenie drenów prefabrykowanych – wzmocnienie gruntu – dreny VD – S19 w km 32+250 – km 35+300

13. Beton podkładowy P1, P2 – WD-85

14. Zbrojenie ławy fundamentowej P1, P2 – WD-85

15. Betonowanie ławy fundamentowej P3 – WD-85

16. Betonowanie ławy fundamentowej – PZGd-86

17. P3 Zbrojenie ścian bocznych P3 – WD-101

18. Betonowanie ściany bocznej P3.1 – WD-101

19. Zasypka ławy fundamentowej P3 – WD-101

20. Beton podkładowy P1 – WD-101

21. Kolizja elektroenergetyczna nN-03.1 / nN-03,2 – km 37+795

22. Budowa kanalizacji deszczowej – km 32+400 – km 32+450

23. Montaż studni kanalizacji deszczowej – km 32+400 – 32+450

24. Przepięcie kolizji wodociągowej W-01 – km 33+600