wtorek 06/12/2022

PRACE PROJEKTOWE – LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2022 – TYDZIEŃ 48

  • Oczekiwano na Kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie Decyzji ZRID;
  • Otrzymano od Wykonawcy Kamień Milowy nr 1 dot. wniosku o wydanie decyzji ZRID;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekty Wykonawcze – Branża Mostowa, Tom III Obiekty Inżynierskie – 9 szt.;
  • Otrzymano od Wykonawcy Dokumentację Badań Podłoża Gruntowego – Dodatkowe badania rdzeniowane;
  • Otrzymano od Wykonawcy Wniosek o zatwierdzenie Laboratorium Wspomagającego.