poniedziałek 03/07/2023

PRACE PROJEKTOWE – CZERWIEC 2023 – TYDZIEŃ 26

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.

3.Wykonawca pismem S19BM_JK_JJ_002390 z dn. 29.06.2023r. przekazał do Inżyniera skorygowane przedmiary z zakresu branży mostowej.

4.Wykonawca pismem S19BM_JK_MRu_002378 z dn.27.06.2023r. przekazał Inżynierowi projekty technologiczne dot. fundamentów palowych wraz z projektem próbnych obciążeń.