czwartek 04/05/2023

PRACE PROJEKTOWE – KWIECIEŃ 2023 – TYDZIEŃ 17

1.Oczekiwano na kontraktowe zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego.

2.Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID.

3.Wykonawca pismem S19BM_JK_WB_01998 przekazał do Inżyniera Projekty Wykonawcze TOM III obiekty inżynierskie

4.Inżynier pismem ECM.03.33.06.579.2023.SSZ przekazał, że nie wnosi uwag do poprawionych opracowań Projektu Technicznego, branża Wielobranżowa, tom IVa/2 Budowa zbiorników retencyjnych (rewizja 3.0) oraz Projektu Wykonawczego, branża Wielobranżowa, tom: III/2 Budowa zbiorników retencyjnych (rewizja 3.0).

5.Prowadzono prace związane z przygotowaniem placów składowych

6.Prowadzenie dostaw kruszyw na plac składowy