poniedziałek 21/11/2022

PRACE PROJEKTOWE – LISTOPAD 2022 – TYDZIEŃ 46

  • Oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Inżyniera/Zamawiającego;
  • Oczekiwano na wydanie decyzji ZRID;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekty Wykonawcze Tom VII/I Przebudowa urządzeń Telekomunikacyjnych Orange S.A. rew. 1, wraz z Tomem VII/2 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własność Podlaskiej Sieci Internetowej Sp. z o.o. rew. 1 – oba dotyczące kolizji;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekt Techniczny – Branża Odwodnienie Drogi Tom IVa/1 – Budowa kanalizacji deszczowej rew. 1 oraz Projekt Wykonawczy Branża Odwodnienie drogi Tom III/1 – Budowa kanalizacji deszczowej rew. 1;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu dotyczący dojazdu do obiektu WD-99, WD-101, WD-102;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekt Techniczny – Branża Elektroenergetyczna Tom VII/2 – budowa oświetlenia drogowego rew. 1 oraz Projekt Wykonawczy – branża Elektroenergetyczna Tom VI/2 – Budowa oświetlenia drogowego rew. 1;
  • Otrzymano od Wykonawcy KSZR;
  • Otrzymano od Wykonawcy Raport OOŚ – Uwagi Zespołu ds. Środowiska Centrali GDDKiA – inwentaryzacja przyrodnicza;
  • Otrzymano od Wykonawcy Projekty Techniczne – Branża Tom: III Obiekty Inżynierskie;
  • DBPG rew.  w trakcie opiniowania.