poniedziałek 29/11/2021

Prace projektowe-Listopad 2021-tydzień 47

1.Kontynuowano inwentaryzację przyrodniczą na potrzeby Raportu Ponownej OOŚ.

2.Kontynuowano pracę projektowe nad wykonaniem Projektu Budowlanego.